LISELOTTE OLSSON

(V)

ÅKERVÄGEN 3
91492 LÖGDEÅ

Tel hem :  0930 - 308 54
Tel arb :  
Fax :  0930 - 141 79
Epost :  liselotte.olsson@vll.se
Mobil :  070 - 296 52 00
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
AC KONCENSUS    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGETS CENTRALA KATASTROFLEDNING    2:E VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    2:E VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    2:E VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
LÄNSPENSIONÄRSRÅDET    LEDAMOT    AHLQVIST DAVID    V    2013-12-11 - 2014-12-31
NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
VLL INNOVATION AB    LEDAMOT             2016-01-01 - 2018-12-31