HARRIET HEDLUND

(S)

TROLLSTIGEN 2
90532 HÖRNEFORS

Tel hem :  
Tel arb :  090 - 785 73 06
Fax :  
Epost :  harriet.hedlund@vll.se
Mobil :  070 - 397 46 22
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
AC KONCENSUS    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
AC KONCENSUS    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
AER KOMMITTÉ 2    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
AER KOMMITTÉ 2    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
AER KOMMITTÉ 2    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
AER STYRELSE    ERSÄTTARE (FÖRSLAG)             2008-10-01 - 2010-12-31
FOLKHÄLSONÄMNDEN FÖR UMEÅOMRÅDET    ORDFÖRANDE             2007-01-01 - 2010-12-31
FORUM FOLKHÄLSA    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
FORUM FOLKHÄLSA    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2008-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET I VÄSTERBOTTEN    STYRELSELEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET I VÄSTERBOTTEN    STYRELSELEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
KRAFTSAMLING MOT TRAFIKDÖDEN I VÄSTERBOTTENS LÄN    LEDAMOT             2004-04-01 - 2006-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTT    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
<< Föreg.   >>