LARS BÄCKSTRÖM

(C)

TALLSTIGEN 5
91532 ROBERTSFORS

Tel hem :  0934 - 270 50
Tel arb :
Fax :  0934 - 270 50
Epost :  fvlbm@robertsfors.se
Mobil :  070 - 547 32 36
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
PATIENTNÄMNDEN    VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    LEDAMOT             2008-01-01 - 2010-12-31