KENNETH ANDERSSON

(S)

INNERGATAN 12
93441 ERSMARK

Tel hem :  0910 - 72 34 68
Tel arb :  
Fax :  0910 - 846 00
Epost :  kenneth.andersson@vll.se
Mobil :  070 - 397 44 62
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
AC KONCENSUS    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
AC KONCENSUS    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
AC-NET EKONOMISK FÖRENING    STYRELSELEDAMOT (FÖRSLAG)             2007-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2008-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
HANDIKAPPNÄMNDEN    ORDFÖRANDE             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTT    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
LÄNSPENSIONÄRSRÅDET    LEDAMOT    NORDVALL BIRGITTA    KD    2011-01-01 - 2014-12-31
NÄMND FÖR FUNKTIONSHINDER OCH HABILITERING    ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    LEDAMOT             2008-01-01 - 2010-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SKELLEFTEÅ    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SKELLEFTEÅ-NORSJÖ    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SKELLEFTEÅ-NORSJÖ    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
STIFTELSEN SAMSYN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
<< Föreg.   >>