KARIN MALMFJORD

(S)

GRANÅSVÄGEN 25
92064 TÄRNABY

Tel hem :  0954 - 104 49
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  karin.malmfjord@vll.se
Mobil :  070 - 594 61 55
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB    ERSÄTTARE (FÖRSLAG)             2015-01-01 - 2018-12-31
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SÖDRA LAPPLAND    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31