MARIA LUNDQVIST- BRÖMSTER

(FP)

LILLHÄLLVIKEN 223
91496 NORDMALING

Tel hem :  0930 - 312 30
Tel arb :  08 - 786 46 52
Fax :  
Epost :  Maria.Lundkvist.Bromster@vll.se
Mobil :  070 - 361 00 02
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSFÖRBUNDETS KONGRESSER    OMBUD             2003-01-01 - 2006-12-31
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD UMEÅ-OMRÅDET    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
PATIENTNÄMNDEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉ MÅL 1 ÖVRE NORRLAND    LEDAMOT (FÖRSLAG)             2003-07-01 - 2008-12-31