EWA-MAY KARLSSON

(C)

ÅNÄSET 120
92292 VINDELN

Tel hem :  0933 - 300 65
Tel arb :  
Fax :  0933 - 300 19
Epost :  EwaMay.karlsson@vll.se
Mobil :  070 - 663 64 94
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    ERSÄTTARE FÖR OMBUD             2008-06-27 - 2009-06-30
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    ERSÄTTARE FÖR OMBUD             2009-07-01 - 2010-12-31
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    ERSÄTTARE FÖR OMBUD             2011-01-01 - 2014-12-31
OMBUD TILL SKL KONGRESS    OMBUD             2011-01-01 - 2014-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    LEDAMOT             2008-01-01 - 2010-12-31
SAMVERKANSORGAN MELLAN LANDSTINGET OCH KOMMUNERNA    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
STIFTELSEN AC-UTVECKLING    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
STYRELSE REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    ORDFÖRANDE    WERMELIN ROLAND    C    2008-01-01 - 2010-12-31
VLL INNOVATION AB    LEDAMOT             2016-01-01 - 2018-12-31