ANN-LOUISE HANSSON

(MP)

RUSFORS 21
92191 LYCKSELE

Tel hem :  0950 - 171 35
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  annlouise.hanssonn@vll.se
Mobil :  076 - 786 01 17
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
JURYMÄN I TRYCKFRIHETSMÅL    JURYMAN             2014-01-01 - 2017-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2016-01-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES VALBEREDNING    LEDAMOT             2014-11-01 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SÖDRA LAPPLAND    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31