GREGER LINDQVIST

(S)

TIMOTEJVÄGEN 18
91732 DOROTEA

Tel hem :  0942 - 102 11
Tel arb :  0942 - 512 90
Fax :  
Epost :  greger.lindqvist@vll.se
Mobil :  070 - 624 11 98
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UMEÅ    NÄMNDEMAN             2015-01-01 - 2015-12-31
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UMEÅ    NÄMNDEMAN             2016-01-01 - 2019-12-31
HANDIKAPPNÄMNDEN    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
NÄMND FÖR FUNKTIONSHINDER OCH HABILITERING    LEDAMOT             2015-02-18 - 2018-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    LEDAMOT             2008-01-01 - 2010-12-31