Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-06-02
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SKELLEFTEÅ-NORSJÖ    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31