STURE ANDERSSON

(C)

VINKELGATAN 5
93731 BURTRÄSK

Tel hem :  0914 - 101 96
Tel arb :  0914 - 551 40
Fax :  
Epost :  sture.andersson@vll.se
Mobil :  070 - 244 98 73
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÖGSKOLESTYRELSE    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-06-02
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SKELLEFTEÅ-NORSJÖ    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31