ROBERT WINROTH

(MP)

DÖBELNSGATAN 12
90330 UMEÅ

Tel hem :  
Tel arb :  090 - 785 73 39
Fax :  
Epost :  robert.winroth@vll.se
Mobil :  070 - 182 00 08
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2008-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES VALBEREDNING    LEDAMOT             2006-11-01 - 2010-10-31
LANDSTINGSSTYRELSEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    OBSERVATÖR             2015-01-01 - 2018-12-31
LÄNSPENSIONÄRSRÅDET    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    LEDAMOT             2008-06-27 - 2009-06-30
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    LEDAMOT             2009-07-01 - 2010-12-31
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
OMBUD TILL SKL KONGRESS    OMBUD             2011-01-01 - 2014-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    ERSÄTTARE             2008-01-01 - 2010-12-31
VLL INNOVATION AB    ORDFÖRANDE             2016-01-01 - 2018-12-31