ROLAND SJÖGREN

(KD)

TREVNADEN 1
92191 LYCKSELE

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  roland.sjogren@vll.se
Mobil :  070 - 325 02 76
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÄLSONÄMNDEN FÖR SÖDRA LAPPLAND    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
KOSTNÄMND I LYCKSELE    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SÖDRA LAPPLAND    1:E VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    ERSÄTTARE             2008-01-01 - 2010-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I LYCKSELE    ERSÄTTARE             2008-10-08 - 2010-12-31
SAMVERKANSNÄMND    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
VILTFÖRVALTNINGSDELEGATION    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31