MARIANNE NORMARK

(FP)

EKORRVÄGEN 23
90360 UMEÅ

Tel hem :  090 - 324 62
Tel arb :  090 - 785 72 41
Fax :  090 - 13 04 60
Epost :  marianne.normark@vll.se
Mobil :  070 - 243 57 04
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
AC KONCENSUS    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2008-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
KOSTNÄMND I LYCKSELE    ERSÄTTARE             2007-07-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    OBSERVATÖR             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT    VICE ORDFÖRANDE             2007-01-01 - 2010-12-31
LÄNSPENSIONÄRSRÅDET    LEDAMOT    NORDVALL BIRGITTA    KD    2011-01-01 - 2014-12-31
NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    ERSÄTTARE             2008-06-27 - 2009-06-30
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    ERSÄTTARE             2009-07-01 - 2010-12-31
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
NORRTÅG AB    ERSÄTTARE FÖR OMBUD             2008-02-26 - 2008-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    LEDAMOT             2008-01-01 - 2010-12-31
SAMVERKANSORGAN MELLAN LANDSTINGET OCH KOMMUNERNA    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
STIFTELSEN SAMSYN    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
STIFTELSEN SAMSYN    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
<< Föreg.   >>