YLVA HEDQVIST-HEDLUND

(V)

VILLVATTNET 112
93795 BURTRÄSK

Tel hem :  0914 - 620 02
Tel arb :  0910 - 74 01 12
Fax :  
Epost :  ylva.hedqvist.hedlund@vll.se
Mobil :  070 - 563 01 53
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FORUM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING    LEDAMOT             2007-01-01 - 2008-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2008-01-01 - 2010-12-31
FÖRENINGEN SAMISK TEATER    ERSÄTTARE FÖR OMBUD             2007-01-01 - 2010-12-31
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UMEÅ    NÄMNDEMAN             2016-04-28 - 2019-12-31
INTRESSEFÖRENINGEN NORRTÅG    OMBUD VID FÖRENINGSSTÄMMA             2007-01-01 - 2010-12-31
JURYMÄN I TRYCKFRIHETSMÅL    JURYMAN             2006-01-01 - 2009-12-31
JURYMÄN I TRYCKFRIHETSMÅL    JURYMAN             2010-01-01 - 2013-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2016-06-10 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SKELLEFTEÅ-NORSJÖOMRÅDET    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
REGIONAL NÄMND FÖR ETIKPRÖVNING    LEDAMOT (FÖRSLAG)             2010-01-01 - 2013-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    2:E VICE ORDFÖRANDE             2008-01-01 - 2010-12-31
STYRELSE REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    LEDAMOT    BJÖRBY NINA    S    2008-01-01 - 2010-12-31