MARIA KRISTOFFERSSON

(C)

SOCKENVÄGEN 13
91234 VILHELMINA

Tel hem :  0940 - 126 19
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  Maria.Kristoffersson@vll.se
Mobil :  070 - 371 49 09
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14